Uncategorized

Baybayin : Linangin ang Sariling Atin

As May is the month for the youth in the Rotaract calendar, RAC of Sta Rosa Centro in collaboration with the Rotary Club of Sta Rosa Centro presented partner organization KKK - Kabataan sa Kartilya ng Katipunan on a two day e-session for the "Baybayin: Linangin ang sariling atin" together with the Rotary Club of… Continue reading Baybayin : Linangin ang Sariling Atin